Opdracht hoofdstuk 9 basis “Negatieve getallen”

In dit hoofdstuk ga je helemaal zelf aan de slag. Dat is best spannend want je kunt niet met inhoudelijke vragen bij de docent komen. Is het dan zo dat je helemaal geen informatie krijgt? Nee zeker niet want we hebben je al een beetje op weg geholpen op een site die ten alle tijden beschikbaar is: www.rekenvoorbeelden.nl

Op deze site vind je een groot aantal filmpjes die antwoorden geven op de vragen die je zeker zult hebben over hoofdstuk 9.

Maar hoe ga je je aan de slag?

Allereerst lees je in het lesboek waar dit hoofdstuk over gaat en je maakt de opdrachten die horen bij voorkennis. Kom je dan dingen tegen die je niet snapt kun je naar de site om de filmpjes op te zoeken om zo uitleg te krijgen. Het doel is EERST ZELF ZOEKEN, DAN PAS VRAGEN!!!!

Logboek

Om mij een inzicht te geven wat je de aankomende weken gedaan hebt, houd je dagelijks een logboek bij. Hierin vertel je zo nauwkeurig mogelijk wat je allemaal gedaan hebt. Heb je een dag of een uur geen zin dan schrijf je op wat je dat moment gedaan hebt, dus OOK ALS JE NAAR BUITEN HEBT ZITTEN KIJKEN!!!!

Bij het invullen van het logboek geldt dus eerlijkheid en niet of je je aan de regels van het moeten werken hebt gehouden.

Voorbeeld

Voorbeeld logboek Marco

Dit onderdeel telt voor 20% mee en je kunt maximaal een 8,0 hiervoor halen.

Huiswerk

Net als bij alle andere hoofdstukken is het de bedoeling dat je in je schrift alle opdrachten van dit hoofdstuk gaat maken. Zorg ervoor dat dit er netjes uitziet. Niet alle opdrachten door elkaar en keurig een kantlijn aan de linkerzijkant. Laat zien bij welke paragraaf de opdrachten horen. Je hebt 1 voordeel. De opdrachten van “test jezelf” de “extra opdrachten” en de “gemengde opdrachten” horen niet bij het huiswerk. Je maakt dus alleen de opdrachten van voorkennis t/m paragraaf 8-5 (blz. 34 t/m 47).

Wat niet gemaakt hoeft te worden zijn de Doe-opdrachten D-4, D-5 en D-6.

Dit gedeelte telt voor 20% mee en je kunt hier maximaal een 8 voor halen

Speciale opdrachten

De volgende opdrachten maak je op een apart blaadje en doe je in de snelhechter die je van mij gekregen hebt. Ook hier geldt dat je netjes werkt. De opdrachten maak je als je huiswerk helemaal af is.

Verplichte opdrachten:

T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, E-6, E-7, E-9

Kies uit de volgende opdrachten, 5 opdrachten uit en maak die;

E-1, E-2, E-3, E-4, E-5, E-8, G-1, G-2, G-3, G-4, G-5, G-6, G-7, G-8

Dit onderdeel telt voor 25% mee en je kunt hier maximaal een 10 voor halen

De toets

Op woensdag 28 februari heb je de toets over dit hoofdstuk. De les ervoor is de mogelijkheid om vragen te stellen en het logboek en andere zaken uit te printen.

Voor deze hoofdstuktoets kun je maximaal een 10 halen en telt voor 40% mee

USB-stick

Om je al een beetje op weg te helpen heb je een USB-stick gekregen waarin deze opdracht staat en een Logboek.

BEWAAR HEM GOED, JE KRIJGT GEEN NIEUWE !

De volgende sommen moeten gemaakt worden:

 • Par. 10.1 blz. 104 – 105 - opdracht 1 t/m 9 maar 5 en 6 niet
 • Par. 10.2 blz. 108 - 109 - opdracht 10, 11 en 12 als bonus en 13 t/m 17
 • Par. 10.3 blz. 110 - 111 - opdracht 18 t/m 26
 • Par. 10.4 blz. 112 - 113 - opdracht 27 t/m 34 ( LET OP!: Bij de theorie staan de kleine pijltjes bij het delen verkeerd!! Die moeten naar links wijzen! )
 • Par. 10.5 blz. 114 - 115 - opdracht 35 t/m 40

 

De volgende filmpjes kunnen je helpen:

Wat is omtrek?

https://www.youtube.com/watch?v=28G7zsTnCis

Twee methodes omtrek uitrekenen worden uitgelegd

https://www.youtube.com/watch?v=tBRAjSbU2cw

Uitleg straal, diameter en de relatie hiervan met pi

https://www.youtube.com/watch?v=4XEdB4MStro

https://www.youtube.com/watch?v=fM6Mwt4m0T8

Opmeten van diameter van een fietswiel

https://www.youtube.com/watch?v=A-8OpWeUZEE

Wat is een oppervlakte

https://www.youtube.com/watch?v=veNrvAdlhUg

Oppervlakte cirkel

https://www.youtube.com/watch?v=vO4BJl9nD-I

Inhoud balk uitrekenen

https://www.youtube.com/watch?v=hRoIHWfB1H8

Inhoud cilinder uitrekenen

https://www.youtube.com/watch?v=uWnlD9C5scc

Inhoudsmaten omrekenen

https://www.youtube.com/watch?v=WdZcLrVvpIk

Inhoudsmaten van liter

https://www.youtube.com/watch?v=nkYVxI0cqhw

Samengestelde figuren

https://www.youtube.com/watch?v=5CxjOwAHmfI

Decimale getallen

https://www.youtube.com/watch?v=O_oSTUfqhis&list=PLbTmmp8ZsOKyA2SoNNExspBFoEm9U4zuX

En er zijn er nog veel meer te vinden dus mocht je deze niet duidelijk vinden zoek dan zelf even verder.

 

Inleveren voor het proefwerk:

 • Alle sommen van Hoofdstuk 10 (Som 1 t/m 28).
 • Alle sommen van Extra opgaven (Som E1 t/m E8)
 • Alle sommen van Gemengde opgaven (Som G1 t/m G7)
 • Op hokjespapier (daarboven natuurlijk je naam en klas)
 • Alle berekeningen en uitwerkingen bij de sommen
 • Grafieken netjes getekend met potlood en geo/liniaal

Wat moet je weten en kunnen toepassen voor het proefwerk?

Voor dit proefwerk moet je diverse dingen weten en kunnen toepassen die hieronder vermeld staan. Bij elk onderwerp staat de blz vermeld zodat je kunt oefenen met de sommen. Lees en leer ook de samenvatting en bekijk de filmpjes die ik heb aangegeven.

 • Inhoud bepelen/berekenen - Sommen vind je op blz 102/103.
 • Inhoud berekenen van een kubus en balk – Sommen vind je op blz 106/107
 • Werken met liters - Sommen vind je op blz 108/109.
 • Kunnen rekenen en omrekenen van de inhoudsmaten – Sommen vind je op blz 110/111.

Opdracht inleveren

De gemaakte opdrachten lever je in op losse bladen (in een mapje) met je naam en klas erop en in de kantlijn het nummer van de som. Ook de uitwerkingen – berekeningen wil ik erbij zien dus niet alleen de antwoorden. Onderstaande punten goed in de gaten houden:

 • Tekenen doe je met potlood
 • Lijnen trekken doe je met een liniaal of geodriehoek
 • Na elke som een regel overslaan
 • Een nieuwe som begint op een nieuwe regel
 • Werk netjes, ik moet het kunnen nakijken

Meer artikelen...