Hoofdstuk 5 - Machten, wortels en verbanden

Machten 1

Machten 2

Machten 3

Volgorde en deelstreep 1

Instellingen rekenmachine Casio FX82

Instellingen rekenmachine TI 30XB

Deelstreep gebruiken met de Casio FX82

Deelstreep gebruiken met de TI 30XB

Formules met haakjes 1

Formules met haakjes 2

Rekenvolgorde met machten

Formules met deelstreep 1

Formules met deelstreep 2

Formules met kwadraten 1 => BELANGRIJK

Formules met kwadraten 2

Formules met wortel 1

Formules met wortel 2

Periodieke grafieken