Studie tips bij het proefwerk

Top 8 Wiskunde Studie Tips voor je proefwerk

Hieronder vind je 8 tips hoe je het beste jezelf voor kunt bereiden op een proefwerk

Wiksunde proefwerktip 1: Kijk de filmpjes op deze site

Op deze site, onder deze tips, vind je per klas en per hoofdstuk filmpjes die de diverse onderwerpen behandelen. Van elk onderwerp, van elk hoofdstuk vind je meerdere filmpjes over de verschillende onderwerpen. De ene docent legt het zo uit, de andere docent weer net even anders. Hierdoor zou het voor iedereen te begrijpen moeten zijn.

Wiskunde proefwerktip 2: Oefenen, oefenen, oefenen

Wiskunde op ons niveau is een kwestie van veel, heel veel oefenen. Maak zoveel mogelijk de Extra - en de Gemengde opdrachten. Zo raak je bekend met het niveau en de manier waarop vragen gesteld worden op het proefwerk. Wanneer je je thuis aan het voorbereiden bent en je snapt het niet, vraag het direct de volgende les aan je docent. 

Wiskunde proefwerktip 3: Zorg dat je je spullen bij je hebt

Natuurlijk hebben de meeste docenten voorraden geo's, potloden, pennen en rekenmachines. Hoe prettig zou het echter zijn wanneer je gewoon zelf alles meebrengt. Het laat je docent ook zien dat je het vak wiskunde serieus neemt. Ook een gum en een passer behoren tot de standaard uitrusting van een wiskunde leerling die proefwerk gaat maken. 

Wiskunde proefwerktip 4: Laat zien hoe je aan je antwoord komt

Schrijf altijd de berekening op. Wanneer je alleen een antwoord op schrijft en je antwoord is fout, zal je 0 punten voor de gehele vraag krijgen. Heeft de docent 3 of 4 punten te geven voor een vraag, is het vaak zo dat het laten zien van een berekening (ook al gaat het fout) toch nog punten oplevert. Dus vooral de tip om bij elk proefwerk de berekeningen op te schrijven, ook al staat het er niet speciaal bij. 

Wiskunde proefwerktip 5: Bewaar Test Jezelf voor het laatst

Op de dag van het proefwerk zelf maa k je 's-morgens of in de pauze nog even de Test Jezelf opdrachten. Deze opdrachten zijn makkelijker dan de toetsopgaven en geven je nog even een goed gevoel om het proefwerk in te gaan. Bovendien kun je deze opdrachten nog even nakijken achter in het boek. 

Wiskunde proefwerktip 6: Let op rekenregels

Wat komt eerst: optellen of delen, aftrekken of vermenigvuldigen? Vooral in formules in het belangrijk erop te letten wat eerst moet gebeuren.  2 x 3 + 4 = 10 of is het toch 14? Wanneer je het goed doet, is het 10 (vermenigvuldigen gaan voor optellen) en wanneer je het fout doet (eerst 3 + 4 = 7 en dan x 2) dan wordt het 14. Let hierop, scheelt een berg punten. De volgorde is - haakjes wegwerken - machtverheffen - vermenigvuldigen en delen - worteltrekken - optellen en aftrekken.

Wiskunde proefwerktip 7: Weet hoe je van mm naar km komt en van ml naar liter

Gaat het proefwerk over millimeter, centimeters en meters, weet dan hoe je moet komen van centimeters naar meters en andersom. Moet je delen door stappen van 10 of juist vermenigvuldigen met stappen van 10. En hoe zit het met vierkante meters en kilometers of met kubieke centimeters en liters? In je boek staan omrekentabellen. Zorg dat je precies weet hoe het werkt. Grootheden fout vermelden bij je antwoord kost je onnodig puntverlies. 

Wiskunde proefwerktip 8: Zorg dat je het afronden onder de knie hebt

De meeste punten op een proefwerk en zelfs bij een examen worden verspilt door verkeerd afronden. Vergis je niet, elke keer verkeerd afronden kan het verschil zijn tussen een onvoldoende en een voldoende. Of nog erger, tussen zakken of slagen. soms is op een 4x verkeerd afronden 1 vol punt kwijt en zeg nu zelf, dat is toch zonde. De meeste afrondfouten worden overigens gemaakt door niet goed lezen. Echt, het staat erbij bij de meeste opdrachten. Rond af op .... decimalen. Hoe je moet afronden vind je in je boek en kom je er niet uit, vraag het je docent. 

Onthoud dat domme vragen niet bestaan, het gaat om jouw proefwerk, jouw cijfer !!